Geschiedenis

De ATKV werd op 21 augustus 1932 opgericht door een aantal kampeerders, die in primitieve tentjes kampeerden op het terrein 'Zonneheide', eigendom van het sanatorium Zonnestraal, maar onenigheid kregen met de kampeerbeheerder. De vereniging kon meteen al met 150 leden een stuk terrein huren met de naam 'De Zandhoek'.

In 1937 verwisselde 'De Zandhoek' van eigenaar en het huurcontract van de ATKV werd niet verlengd. ATKV vond een nieuw terrein bij Hollandse Rading, 'De Berkenhorst'. In juli 1940 werd daar het kamperen door de Duitse bezetters verboden. Na de oorlog bleek het terrein een andere eigenaar te hebben gekregen, die niet in kampeerders geïnteresseerd was. Men kon toen 'De Zandhoek' weer huren. Het terrein werd weer bruikbaar gemaakt en in 1952 kon men zelfs een flink deel van het terrein aankopen. Ons terrein van 5,6 hectare is nu in eigendom.

De ATKV is in 1932 ontstaan als idealistische beweging. De oprichters kwamen voornamelijk uit de socialistische en communistische hoek. Dat had als consequentie, dat er in de regels werd opgenomen, dat het verboden was discussies over politiek te voeren. Verder was het ook niet toegestaan alcohol te drinken. Ook waren er regels om jongens van meisjes gescheiden te houden. De jongens kampeerden in de kuil, de meisjes elders op het terrein!

In de jubileum uitgave: ATKV 75 jaar, wordt de geschiedenis uitvoeriger beschreven. Anekdotes en interviews met leden geven een goed beeld van hoe het er vroeger aan toe ging. (Het laden van de pdf kan even duren!)